word vriend

Als Vriend van het Lied geniet u het hele jaar lang van liedrecitals door de beste zangers en pianisten op een locatie dicht bij huis. Of u nu een recital bezoekt of meerdere, u hebt gratis toegang tot allemaal! Alle voordelen op een rij:

vriend worden

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief € 2,50 administratiekosten. Wanneer u ons machtigt om het lidmaatschapsgeld te innen via een automatische incasso worden deze niet in rekening gebracht.

Wordt u pas in de loop van het kalenderjaar vriend? Voor vrienden die zich aanmelden vanaf 1 juli geldt dat zij slechts de helft van de contributie betalen. Wordt u op 15 november of daarna vriend, dan betaalt u pas contributie vanaf het nieuwe kalenderjaar.

aanmelden
U meldt zich eenvoudig aan door het aanmeldformulier in te vullen. Het lidmaatschap wordt zonder wederopzegging telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.

betaling
U maakt het uzelf en ons gemakkelijker wanneer u de vereniging een machtiging tot automatisch incasso verleent. U downloadt het formulier hier.

opzeggen
U kunt op elk gewenst moment opzeggen door een mail te sturen aan de ledenadministratie. Opzeggingen die na 1 december van het lopende kalenderjaar worden ontvangen, gelden niet meer voor het daaropvolgende kalenderjaar.

word boezemvriend
Voor het voortbestaan van de vereniging Vrienden van het Lied zijn gulle gevers cruciaal. Met een extra donatie geeft u ons net dat steuntje in de rug dat ons meer zekerheid geeft voor de toekomst, zodat we ook de komende generaties nog kunnen genieten van het lied. Word daarom boezemvriend door ons te steunen met een jaarlijkse extra donatie van € 40,00 of € 100,00 bovenop het lidmaatschapsgeld.

U wordt Boezemvriend door het formulier ingevuld en ondertekend op te sturen aan de ledenadministratie:
Vereniging Vrienden van het Lied
t.a.v. Wilma van der Stappen
Berg en Dalseweg 85c
6522 BC Nijmegen

Wilt u meer doen? Word dan Mecenas. Op deze pagina leest u er meer over.