over ons / about us

for English click here >

Vrienden van het Lied
Uit liefde voor het lied werd in 1961 de Vrienden van het Lied opgericht. Oorspronkelijk bedoeld als kamermuziek, bloeide de liedkunst in de negentiende eeuw als nooit tevoren. Ze inspireerde vele componisten, musici en publiek en veel nog altijd beroemde liederen en cycli beleefden hun premières in privésalons. Op die traditie bouwt de Vrienden van het Lied voort met de liedrecitals. Daarmee streeft de vereniging naar verbreiding van de liedkunst onder vakmusici, componisten, amateurs en publiek.

Liedrecitals
In 23 regio’s worden elk jaar zo’n zestig liedrecitals georganiseerd, waarmee de oude traditie van de privésalon nieuw leven wordt ingeblazen. Huiskamers, kerkjes of kleine concertpodia bieden de ambiance die past bij de oorsprong van het lied. U luistert er naar gerenommeerde zangers en pianisten, die vaak bij de vereniging zijn begonnen aan indrukwekkende carrières. Met de jaarlijkse auditie stroomt ook nieuw talent de vereniging binnen. Zo biedt de vereniging jonge, veelbelovende musici een podium waarmee zij kunnen bouwen aan naamsbekendheid en repertoire.

Amateurs
In regio’s met veel leden die ook zelf actief zijn als amateurzanger of -pianist organiseren onze contactpersonen ongeveer eenmaal per jaar een leden-voor-leden-concert. Regelmatig kunnen hieraan ook leden uit andere regio’s deelnemen en niet-leden en professionele zangers uit de eigen regio. Tot een aantal jaar geleden organiseerde de vereniging cursussen liedinterpretatie voor gevorderde amateurzangers en hun pianisten. De Vrienden van het Lied heeft de ambitie om opnieuw een breder podium te bieden aan enthousiaste amateurzangers.

Ledenmagazine
Daarnaast ontvangen leden gratis het ledenmagazine De Liedvriend, met daarin interviews met solisten van de vereniging, achtergronden bij oud en nieuw repertoire en besprekingen van nieuwe publicaties en opnamen.

Dag van het Lied
De vereniging organiseert ook jaarlijks de Dag van het Lied. Zo was er in 2011 het Feest voor het Lied ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum. De dag van het Lied heeft vaak een centraal thema. Zo was er een Hugo Wolf Dag in 2013, een Johannes Brahms Dag in 2014 , een Mendelssohn Dag in 2015  en in 2016 een Dag van het Theatrale Lied. Sinds 2019 vinden deze dagen plaats in nauwe samenwerking met het Internationaal Lied Festival Zeist.

Vrienden, Boezemvrienden en Mecenassen
De recitals in de regio’s zijn voor leden gratis toegankelijk, niet leden betalen een toegangsprijs. Voor jongeren geldt een gereduceerd tarief. Als lid van de vereniging bent u Vriend van het lied. Wilt u meer betekenen? Word dan Boezemvriend of Mecenas.

organisatie

Leo Samama, voorzitter
Stuur een mail >

Dinant Krouwel, secretaris
Stuur een mail >

Frank Bakx, penningmeester
Tel. 030  -691 32 02
Stuur een mail >

Eugénie Ditewig, audities
Stuur een mail >

Hanneke Taat, bestuurslid

Joost van der Linden, bestuurslid website & sociale media
Stuur een mail >

Bestuursadres
Heycopstraat 24
3521 EN Utrecht

Lodewijk Meeuwsen, voorzitter
Stuur een mail >

Francine van der Heijden, sopraan
lees biografie >
Maarten Hillenius, pianist
lees biografie >
Claudia Patacca, sopraan
lees biografie >
Femke de Graaf, pianist
lees biografie >
Jan Willem Baljet, bariton
lees biografie >
Cécile van de Sant, alt-mezzo
lees biografie >

Annette Ovink, voorzitter/contracten
Tel. 0541 – 517 516
stuur een mail >

Marie-Louise Beerling, concertprogramma’s en liedteksten
Tel. 030 – 691 32 02
Tel: 06 – 365 54 490
stuur een mail >

Peter Keijzer, concertprogramma’s en liedteksten
Tel. 06 – 407 15 190
stuur een mail >

Henk Gierveld, concertboekingen
Tel. 06 – 525 96 755
 
Ed Nozeman, concertboekingen
Tel. 06 – 543 71 156
stuur een mail >
 
Er is een vacature voor de organisatie van de amateurcursus. Neem voor meer informatie contact op met Annette Ovink.

Dinant Krouwel, redactie
Tel. 030 – 273 57 81
Stuur een mail >

Joost van der Linden, redactie
Tel. 06 483 312 29
Stuur een mail >

Dick Buld
Frans Eggink

Elly Ameling, zangeres
Huub van Dael, voorzitter van diverse muziekorganisaties
Rudolf Jansen, pianist
Ruud van der Meer, zanger
Jard van Nes, zangeres
Thomas Oliemans, bariton
Gabriël Oostvogel, oud-directeur concert- en Christoph Prégardien, tenor
congresgebouw de Doelen
Ed Spanjaard, dirigent

Wilma van der Stappen
tel. 06 – 338 58 183
stuur een mail >

ABOUT US

Vereniging Vrienden van het Lied
Out of love for art song in 1961, the Vrienden van het Lied (Friends of Lieder association) was founded. Originally intended as chamber music, art song flourished in the nineteenth century as never before. It inspired many composers, musicians and audiences and many still famous songs and cycles then premiered in private salons. The Vrienden van het Lied continues to build on this tradition with song recitals in intimate settings. This way, the association wishes to spread the love for art song among professional musicians, composers, amateur musicians and the public.

Song recitals
About 60 song recitals are organized in the association’s 23 regions each year, reviving the old tradition of the private salon. Private living rooms, churches or small concert halls provide a perfect ambience that matches the origins of art song. They offer listeners a chance to enjoy renowned singers and pianists whose impressive careers often jumpstarted with the association’s recitals. The annual audition allows for new talent to join the association. This way, Vrienden van het Lied offers young, promising musicians a platform to gain exposure and build repertoire.

Amateur musicians
In regions where many members are active as amateur singers or pianists, the association organizes members-for-members concerts about once a year. Members from outside that area and non-members and professional singers from within the region can also regularly participate. The association set up song interpretation courses for advanced amateur singers and their pianists in the recent past. The Vrienden van het Lied still has the ambition to offer a broader stage to enthusiastic amateur singers.

Member magazine
Members receive the semi-annual member magazine De Liedvriend, containing interviews with the association’s soloists, background stories to old and new repertoire and reviews of recent publications and recordings.

Day of Song
Every year the association organizes the Day of Song, which often has a central theme. For example, on the occasion of the association’s 50th anniversary in 2011, there was the Feest voor het Lied, a Hugo Wolf Day in 2013, a Johannes Brahms Day in 2014, a Mendelssohn Day in 2015 and a Day of Theatrical Song in 2016. Since 2019, these days take place in close collaboration with the International Lied Festival Zeist.

Friends, Best Friends and Patrons
Members can visit all recitals free of charge, while non-members pay an entrance fee.  A reduced rate applies to youngsters. As a member of the association, we call you a Friend of song. Would you like to do more? Become a Best Friend or Patron.

organisation

Leo Samama, chairman
send an email >

Dinant Krouwel, secretary
send an email >

Frank Bakx, treasurer
Tel. 030  -691 32 02
send an email >

Eugénie Ditewig, auditions
send an email >

Hanneke Taat, member of the board

Joost van der Linden, member of the board website & social media
send an email >

Address
Heycopstraat 24
3521 EN Utrecht
The Netherlands

Lodewijk Meeuwsen, chairman
send an email >

Francine van der Heijden, soprano
read biography (Dutch) >
Maarten Hillenius, pianist
read biography (Dutch) >
Claudia Patacca, soprano
read biography (Dutch) >
Femke de Graaf, pianist
read biography (Dutch) >
Jan Willem Baljet, baritone
read biography (Dutch) >
Cécile van de Sant, alt-mezzo
read biography (Dutch) >

Annette Ovink, chairperson/contracts
Tel. 0541 – 517 516
send an email >

Marie-Louise Beerling, concert programmes and lyrics
Tel. 030 – 691 32 02
Tel: 06 – 365 54 490
send an email >

Peter Keijzer, concert programmes and lyrics
Tel. 06 – 407 15 190
send an email >

Henk Gierveld, bookings
Tel. 06 – 525 96 755
 
Ed Nozeman, bookings
Tel. 06 – 543 71 156
send an email >

Dinant Krouwel, editor
Tel. 030 – 273 57 81
send an email >

Joost van der Linden, redactie
Tel. +31 6 483 312 29
send an email >

Dick Buld
Frans Eggink

Elly Ameling, soprano
Huub van Dael, chairman multiple music organisations
Rudolf Jansen, pianist
Ruud van der Meer, bass-baritone
Jard van Nes, mezzo-soprano
Thomas Oliemans, baritone
Gabriël Oostvogel, former director Music Hall de Doelen
Christoph Prégardien, tenor
Ed Spanjaard, conductor

Wilma van der Stappen
tel. 06 – 338 58 183
send an email >