Nieuwe contactpersonen

Twee afdelingen hebben dit jaar nieuwe contactpersonen gekregen. Voor de afdeling Eindhoven zijn dat Marleen Abbringh-Polee en Johan Pot en voor de afdeling Rotterdam Marianne van den Heuvel en Liesbeth Reijerkerk. Het bestuur is erg blij met hun enthousiasme en wenst hun veel succes met deze mooie taak.

Net voor de lockdown vond op 8 maart 2020 een feestelijk recital plaats in de afdeling Eindhoven. Frits Heemskerk vierde toen zijn 50-jarig jubileum als contactpersoon. De familie Heemskerk, de aanwezige luisteraars en bestuursleden konden terugkijken op een prachtig jubileumrecital, dat nu een waardig afscheid is geworden. De terugblik op dat recital kunt u hier nog eens nalezen.

In december 2017 nam Gerry Volker na meer dan tien jaar afscheid als contactpersoon van de afdeling Rotterdam. Maar bij gebrek aan opvolging nam ze de taken nog waar, waarvoor het bestuur haar zeer erkentelijk is. Het is fijn dat nu twee nieuwe contactpersonen haar taak hebben overgenomen.

X