de liedvriend

Verdieping in de liedkunst
Als lid van de vereniging ontvangt u een aantal maal per jaar het gratis ledenblad De Liedvriend, met daarin artikelen over alle facetten van de liedkunst. U treft er achtergrondinformatie aan over bekend en onbekend repertoire, biografische schetsen van componisten, recensies van nieuw verschenen cd’s en meer. Omdat veel van onze leden ook zelf als zanger en/of pianist actief zijn vindt u er ook suggesties voor nieuw repertoire. Een unieke glossy die voor zowel professionele als amateur beoefenaars van de liedkunst interessant is, maar ook voor de liefhebber verdieping biedt.

Wilt u een artikel schrijven voor de Liedvriend, een boek of een cd laten bespreken of een advertentie plaatsen, mail dan naar het redactieadres: liedvriend@vvhl.nl