de liedvriend

Verdieping in de liedkunst
Als lid van de vereniging ontvangt u een aantal maal per jaar het gratis ledenblad De Liedvriend, met daarin artikelen over alle facetten van de liedkunst. U treft er achtergrondinformatie aan over bekend en onbekend repertoire, biografische schetsen van componisten, recensies van nieuw verschenen cd’s en meer. Omdat veel van onze leden ook zelf als zanger en/of pianist actief zijn vindt u er ook suggesties voor nieuw repertoire. Een unieke glossy die voor zowel professionele als amateur beoefenaars van de liedkunst interessant is, maar ook voor de liefhebber verdieping biedt.

Wilt een artikel schrijven voor de Liedvriend, een boek of een cd laten bespreken of een advertentie plaatsen, mail dan naar het redactieadres: liedvriend@vvhl.nl

X