Leo Samama nieuwe voorzitter

Leo Samama voorzitter VvhL

Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 juli jl. werd Leo Samama voorgedragen als nieuw bestuurslid. Zijn benoeming werd met applaus ontvangen. Daarna werd Leo, die al sinds november 2020 optrad als waarnemend voorzitter, aangewezen als nieuwe voorzitter van de vereniging. Uit handen van penningmeester Frank Bakx ontving hij een bos bloemen.

In de volgende editie van de Liedvriend, die in de tweede helft van september verschijnt, leest u een interview met onze voorzitter.

 

X