Ledenvergadering uitgesteld

DE WITTE HUISJES

In verband met het verbod op bijeenkomsten heeft het bestuur moeten besluiten de Algemene Ledenvergadering van 2020 uit te stellen. Die zou gehouden worden op zaterdag 18 april. Het bestuur zal een nieuwe datum vastleggen en die in een volgende Nieuwsbrief meedelen. Net als de recitals kan ook de jaarvergadering pas na 1 juni weer plaatsvinden.