In memoriam Aat Klompenhouwer

Aat Klompenhouwer © Mel Boas

Op vrijdagavond 25 september is Aat Klompenhouwer, de voorzitter van onze vereniging, overleden. Half augustus zat hij nog de Algemene Ledenvergadering voor, waarin hij tot erelid werd benoemd. We wisten dat hij ziek was. Hij maakte daar zelf ook geen geheim van, maar niemand kon toen vermoeden dat hem nog maar zo weinig tijd gegund was. Hij zat vol plannen en had een boordevolle agenda. In de zomermaanden heeft hij nog opnames geregeld van liedrecitals door VvhL-solisten, zodat de leden thuis kunnen genieten van concerten. Hij juichte het toe dat contactpersonen wegen zochten om in deze coronatijd liveconcerten mogelijk te maken en verheugde zich erop om die samen met zijn vrouw Lenie te kunnen bezoeken.

Aat werd lid van de Vrienden van het Lied bij het 45-jarig jubileum in 2006. Hij merkte dat de vereniging al veel deed voor het lied, maar zag mogelijkheden om nog meer te doen. Toen hij bestuurslid werd en zeker vanaf zijn voorzitterschap in 2009, zocht hij samenwerking met verwante organisaties. Hij was de drijvende kracht achter onze landelijke manifestaties en zorgde voor een goede publiciteit. Hij keek naar wat mogelijk was en waar kansen lagen, greep hij die met beide handen aan. Aat zette zich ook in voor een betere uitstraling van de Liedvriend en recent nog voor de vernieuwde website. In zijn auto stond altijd een doos met Liedvrienden. Waar hij ook kwam, deelde hij het tijdschrift uit, tot bij de Schubertiades in Oostenrijk. Angelika Kirchschlager nam altijd graag de nieuwe edities in ontvangst. In zijn enthousiasme passeerde Aat wel eens wat mensen, maar het zij hem vergeven, want hij deed het nooit voor zichzelf, maar altijd voor de Vrienden van het Lied.

Samen met Lenie bezocht Aat talloze concerten in de regio’s. Hij sprak, belde, mailde en appte met onze contactpersonen, solisten en leden. Hij versterkte de onderlinge banden, koesterde de vele vrijwilligers onder de Vrienden en bracht een nieuw elan in de vereniging. Hij onderhield ook goede contacten met oud-bestuursleden en ereleden. Eugène Pannebakker vertrouwde kort voor zijn overlijden in 2015 aan Aat toe, dat hij een legaat zou nalaten aan de Vrienden van het Lied. Daarbij gaf hij Aat de opdracht om te zorgen dat de vereniging zou blijven bestaan. Een opdracht die hij serieus nam en waarover hij regelmatig vertelde bij vergaderingen. De beste manier om Aat te eren is om als leden die opdracht ter harte te nemen en ervoor te zorgen dat de Vrienden van het Lied blijft groeien en bloeien.

Een van de hoogtepunten tijdens zijn voorzitterschap was de viering van het 50-jarig jubileum in 2011. Verspreid over diverse zalen in de Doelen in Rotterdam werd een rijk programma ten gehore gebracht, waardoor de vele facetten van de liedkunst tot hun recht kwamen. Aat had het dikke draaiboek tot in de puntjes voorbereid, maar was ook niet te beroerd om achter de schermen met bossen bloemen te sjouwen. Op die landelijke dagen was hij helemaal in zijn element. Met ongekende energie stond hij iedereen te woord, hield hij alles in de gaten en kon hij ook zelf genieten van het lied. Het is vreselijk jammer dat hij de viering van ons 60-jarig bestaan niet meer kan meemaken. Hij was nauw betrokken bij de voorbereiding en de inhoudelijke programmering ervan. We zullen hem verschrikkelijk missen, maar in de geest en in ons hart zal hij nog lang onder ons blijven.

Dinant Krouwel,
oud-secretaris
oud-RAA-voorzitter
lid jubileumcommissie

X