Femke de Graaf lid van RAA

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2021 werd Leo Samama benoemd tot nieuwe voorzitter van de vereniging. Daarmee ontstond een vacature in de Raad van Advies voor Artistieke zaken (RAA). Inmiddels is pianist Femke de Graaf toegetreden tot de RAA, die daarmee weer compleet is. Femke de Graaf is al vele jaren als pianist verbonden aan de Vrienden van het Lied en geeft recitals met Francis van Broekhuizen en Martijn Sanders.

X