Erelid Thea Ekker-van der Pas overleden

Thea Ekker_© Edwin van der Schrier

Op 4 november overleed op 92-jarige leeftijd ons erelid en oud-bestuurslid Thea Ekker-van der Pas. In 1982 werd ze tot erelid benoemd na negen jaar in het bestuur te hebben gezeten. Daarna bleef ze nog verbonden aan de vereniging als lid van de artistieke raad, als docent op cursusdagen en als contactpersoon van de afdeling Leiden.

Sopraan Thea Ekker trad in 1964 voor het eerst op voor de Vrienden van het Lied. Enkele jaren later werd ze gevraagd om te helpen bij de organisatie van de concerten. In haar huis in Oegstgeest vonden jarenlang de VvhL-recitals plaats van de afdeling Leiden. Zij nam in 1980 het initiatief om een verenigingsblad te maken en verzorgde zelf de kopij, het stencilwerk en de verzending. Een uitgebreid in memoriam zal verschijnen in de Liedvriend van april.

X