Een nieuwe oude secretaris

Dinant Krouwel © Mel Boas

Op 1 september van dit jaar nam Dinant Krouwel het secretariaat van de Vrienden van het Lied weer op zich. Hij is geen onbekende in de vereniging en al helemaal niet voor de lezers van het ledenmagazine de Liedvriend. Al vanaf 1989 verzorgt hij daarin de rubriek waarin hij nieuwe muziekuitgaven en boeken op het gebied van de liedkunst bespreekt en schrijft er regelmatig artikelen voor die gewijd zijn aan een enkel lied.

In 2001 werd hij lid van de raad van advies voor artistieke zaken (RAA) en was daarvan voorzitter van 2004 tot 2008. Daarna trad hij toe tot het bestuur van de vereniging en werd in 2009 secretaris. Vanuit deze functie stuurde hij ook de website aan, inclusief de nieuwsbrieven, en zorgde voor de kopij van de Liedvriend. In 2017 moest hij wegens ernstige ziekte van zijn vrouw een stap terugdoen en droeg hij het secretariaat over aan Teuny van Wijgerden. Dinant bleef nog wel bestuurslid met als taken de redactie van de Liedvriend, de nieuwsbrief en de website. Een jaar later stapte hij uit het bestuur en werd commissielid Liedvriend en website. Vanuit die verschillende functies was hij nauw betrokken bij de invulling en organisatie van het 45-, 50-, 55- en 60-jarig jubileum en bij de landelijke lieddagen.
Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 april 2023 zal Dinant officieel worden geïnstalleerd. Hij heeft zijn werkzaamheden voor de website en de nieuwsbrief in juni al overgedragen aan het nieuwe bestuurslid Joost van der Linden. Naast het secretariaat blijft hij nog wel de redactie van de Liedvriend doen.

Dinant Krouwel (1958) studeerde muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie liedkunst. Hij is bedrijfsleider van muziekhandel Broekmans & van Poppel te Utrecht en werkt ook voor hun uitgeverij. Als editor werkte hij mee aan de nieuwe uitgave van de liederen van Alphons Diepenbrock. Hij begeleidt diverse vocalisten aan de piano en geeft samen met zangpedagogen interpretatielessen. Bovendien schrijft hij regelmatig artikelen en houdt lezingen op liedgebied.

X