auditie / audition

De volgende auditie vindt plaats op 5 november 2022. Aanmelden is mogelijk tot en met 20 september.

The next audition will take place on November 5th 2022. Registration is open until September 20th.

Ben jij op zoek naar een groter publiek dat houdt van het lied? Auditeer dan bij de vereniging Vrienden van het Lied en ding mee naar een plek op de solistenlijst. Elk jaar organiseert de vereniging een auditie waar je als liedduo van je kunt laten horen. Een jury van bekende, professionele musici beoordeelt de duo’s en let daarbij onder andere op een correcte uitspraak van de gezongen teksten en of de musici in staat zijn het publiek tijdens een liedrecital blijvend te boeien. Dit jaar vindt deze auditie plaats op zaterdag 5 november. Het is nu mogelijk je aan te melden.

toelating
Wanneer je wilt auditeren:

Houd er rekening mee dat je als duo niet meer dan twee keer kunt auditeren.

programma
Deelnemen aan de auditie kan door een programma in te sturen van maximaal 15 minuten met tenminste:

aanmelden
Je meldt je aan door uiterlijk 20 september een volledig ingevuld aanmeldformulier  in te sturen. Vermeld per lied: 

 Upload daarbij gelijktijdig de volgende bijlagen:

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de raad van advies voor artistieke zaken (RAA).

Wanneer er te veel aanmeldingen worden ontvangen is de volgorde van binnenkomst bepalend. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

kosten
De kosten van deelname zijn € 60,00 per duo. Dit bedrag dient na bericht van toelating te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer (IBAN) NL 70 INGB 0000 326 329 ten name van Vrienden van het Lied te Utrecht onder vermelding van ‘deelname auditie’.

Wanneer het inschrijfgeld niet tijdig is ontvangen vervalt de inschrijving. Restitutie is niet mogelijk, tenzij na overleg met de penningmeester en tot uiterlijk één week voorafgaand aan de auditie.

audition

Are you interested to tap into a bigger audience that loves art song? Audition at the Vrienden van het Lied and compete to join an outstanding group of soloists. A jury consists of renowned, professional musicians will among other things assess each duo on the correct pronunciation of the lyrics and their ability to keep the audience captivated. This year the audition will take place on Saturday, November 5th. Registration is now open.

admission
You can enter the audition when:

Please note that it is not possible for a duo to apply more than twice

program
To apply for the audition, you must send in a 15-minute program containing at least:

application
To register, please send in the completed application form no later than September 20th, and for each song, fill in:

Simultaneously upload the following:

All applications will be evaluated by the Board of Artistic Advice (RAA)

In case the number of applicants is too high, the order of entry will be decisive. Forms that are not filled in completely will not be taken into consideration.

costs
Participation costs € 60,00 per duo. After notification of admission, this amount must be remitted to bank account number (IBAN) NL 70 INGB 0000 326 329 in the name of Vrienden van het LiedNijmegen, stating ‘participation audition’.

Your registration will be cancelled automatically if the registration fee is not received in time. Reimbursement of the fee is not possible. In exceptional cases it will be decided by the treasurer but never later than one week before the audition date.

When you have any questions about the terms for participation, please send an email for further inquiries to auditie@vvhl.nl.

locatie / location
ArtEZ Conservatorium
Aan de Stadsmuur 88
8011 VD Zwolle

X