auditie / audition

De volgende auditie vindt plaats op 5 november 2022. Aanmelden is niet meer mogelijk.

The next audition will take place on November 5th 2022. Registration is now closed.

Ben jij op zoek naar een groter publiek dat houdt van het lied? Auditeer dan bij de vereniging Vrienden van het Lied: hét podium voor lied voor iedereen die van liedkunst houdt. De vereniging biedt liedduo’s de mogelijkheid het publiek met liedrecitals op kleine podia en in huiskamers te laten genieten van de intimiteit van het lied. Een jury, bestaande uit musici die hun sporen op het podium van de liedkunst hebben verdiend beoordeelt of de deelnemende duo’s voldoende bekwaamheid en affiniteit hebben met het lied. Dit jaar vindt deze auditie plaats op zaterdag 5 november in het ArtEZ conservatorium, Aan de Stadsmuur 88 in Zwolle. Het is tot 7 oktober mogelijk je aan te melden voor de auditie.

toelating
Wanneer je wilt auditeren:

Houd er rekening mee dat je als duo niet meer dan twee keer kunt auditeren.

programma
Deelnemen aan de auditie kan door een programma in te sturen van maximaal 15 minuten met tenminste:

aanmelden
Je meldt je aan door uiterlijk 7 oktober een volledig ingevuld aanmeldformulier  in te sturen. Vermeld per lied: 

 Upload daarbij gelijktijdig de volgende bijlagen:

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door de raad van advies voor artistieke zaken (RAA).

Wanneer er meer dan tien aanmeldingen worden ontvangen is de volgorde van binnenkomst bepalend. Onvolledige aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

kosten
De kosten van deelname zijn € 60,00 per duo. Dit bedrag dient na bericht van toelating tot de auditie te zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer (IBAN) NL 70 INGB 0000 326 329 ten name van Vrienden van het Lied te Utrecht onder vermelding van ‘deelname auditie’.

Wanneer het inschrijfgeld niet tijdig is ontvangen vervalt de inschrijving. Restitutie is niet mogelijk, tenzij na overleg met de penningmeester en tot uiterlijk één week voorafgaand aan de auditie.

audition

Are you interested in tapping into a bigger audience of art song lovers? Then audition for the Vrienden van het Lied: the ultimate stage for everyone who loves art song. The association offers lied-duos the opportunity to bring the intimacy of song to an enthusiastic audience by hosting song recitals on small stages and in living rooms. A jury of experienced art song performers will assess the proficiency and communicative capability of the participating duos. This year’s audition will take place on Saturday, 5 November, at the ArtEZ conservatory, Aan de Stadsmuur 88 in Zwolle. Registration for the audition closes on October 7th.

admission
You can audition if:

Please note that a duo can’t apply more than twice.

programme
To apply for the audition, you must submit a 15-minute programme containing at least:

application
To register, please send in the completed application form no later than October 7th, and for each song, fill in:

Simultaneously upload the following:

All applications will be evaluated by the Board of Artistic Advice (RAA)

If there are more than ten applicants, the order of entry will be decisive. Forms that are not filled in completely will not be taken into consideration.

costs
The audition costs € 60,00 per duo. After notification of admission, this amount must be remitted to the bank account number (IBAN) NL 70 INGB 0000 326 329 in the name of Vrienden van het Lied, Nijmegen, stating ‘participation in audition’.

Your registration will be cancelled automatically if the registration fee is not received in time. Reimbursement is not possible. In exceptional cases, the treasurer will make a final decision one week before the audition date.

When you have any questions about the terms for participation, please send an email for further inquiries to auditie@vvhl.nl.

locatie / location
ArtEZ Conservatorium
Aan de Stadsmuur 88
8011 VD Zwolle