Algemene ledenvergadering

De jaarvergadering van 2020 vindt plaats op zaterdag 15 augustus in het Akoesticum in Ede. De ALV is van 11.00-13.00 uur. Daarna is er een gezamenlijke lunch.

De agenda en bijbehorende stukken zijn te downloaden via de links hieronder en aan te vragen bij het secretariaat. Leden die aanwezig waren bij de vorige jaarvergadering, krijgen de stukken toegezonden, indien mogelijk per mail.

agenda 15 augustus 2020 >
notulen ALV 13 april 2019 >
jaarverslag 2019
toelichting financiële jaarcijfers >
begroting 2020/2021 >