Algemene ledenvergadering

Op 15 augustus jongstleden vond de algemene ledenvergadering 2020 plaats, een half jaar later dan gepland. Het werd een bijzondere vergadering met de benoeming van een erelid, een nieuw bestuurslid en een contactpersoon. Lees het uitgebreide verslag en de bijbehorende stukken door op een van de links hieronder te klikken:

notulen ALV 2020 >

Via de links hieronder raadpleegt u de agenda en stukken behorend bij de vergadering:

agenda 15 augustus 2020 >
notulen ALV 13 april 2019 >
jaarverslag 2019
toelichting financiële jaarcijfers >
begroting 2020/2021 >

X