aanmeldformulier auditieAUDITIEPROGRAMMA

Per lied invullen:
- de titel van het lied inclusief het opusnummer
- de volledige naam, geboorte- en sterfdatum van de componist
- de naam van de tekstdichter
- de exacte duur van elk lied


Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Upload een kopie van een geldig EU-paspoort of een in de EU geldige permanente verblijfsvergunning van jouzelf en je duopartner en een recente geluidsopname van jullie als duo met drie liederen, waarvan in elk geval een Franstalig en een Duitstalig lied.
X