Aanbiedingen | Links | Sponsors | Sitemap | Contact

advertenties

Nieuwe RAA aangetreden

Sinds begin juli 2018 heeft de Vrienden van het Lied een nieuwe Raad van Advies voor Artistieke zaken. Door een toevallige samenloop van omstandigheden hebben de leden van de oude RAA allemaal hun taak neergelegd. Drukke agenda's, langdurige activiteiten in het buitenland en het aflopen van de zittingstermijnen waren de belangrijkste redenen.

Het bestuur is veel dank verschuldigd aan de 'oude' ploeg, bestaande uit Roberta Alexander (voorzitter), Maria Acda, Phyllis Ferwerda, Reinild Mees en Marcel Reijans. De een zat er wat langer in dan de ander, maar ieder heeft zijn steentje bijgedragen. De RAA was onder andere nauw betrokken bij de audities (advies jurysamenstelling en deelname aan de jury door leden van de raad), deed de programmabegeleiding bij nieuwe duo's en volgde de solisten kritisch.

De nieuwe RAA staat onder voorzitterschap van Lodewijk Meeuwsen. Hij was jarenlang bestuurslid en zal zich vanaf nu inzetten voor de RAA. Door zijn ruime ervaring als zangpedagoog en als zanger en door zijn bekendheid met de VvhL is hij geknipt voor deze taak. De overige leden van de RAA zijn de sopranen Francine van der Heijden en Claudia Patacca, de pianist Maarten Hillenius en de musicoloog/componist Leo Samama. Zij zijn allen vertrouwd met de VVhL en brengen hun eigen deskundigheid mee. Namens het bestuur is Eugenie Ditewig altijd aanwezig bij de vergaderingen.

De belangrijkste taak van de Artistieke Raad is de bewaking van de artistieke kwaliteit. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan bestuur en commissies. Het bestuur hoopt op een goede samenwerking en een kritische houding. Ook het bestuur heeft de artistieke kwaliteit hoog in het vaandel staan.

column

VvhL - KVK-nr. 40445139